ACCIÓ SOCIAL

 

Acció Social UMH

 

 Documents a regir per la anualitat 2012:

ACORD DOCUMENTS PROGRAMA ACCIÓ SOCIAL

Fons Ajuda Guarderies i Escoles Infantils

 Fons d’Ajudes a la Matriculació per a ensenyances en altres centres i ensenyances no reglades en la UMH

                              Fons d’Ajuda Socials B

                               Bestretes personals

12 abril 2016