ACCIÓ SOCIAL

 

Acció Social UMH

 

Documents a regir per la anualitat 2012:

ACORD DOCUMENTS PROGRAMA ACCIÓ SOCIAL

Fons Ajuda Guarderies i Escoles Infantils

Fons d’Ajudes a la Matriculació per a ensenyances en altres centres i ensenyances no reglades en la UMH

Fons d’Ajuda Socials B

Bestretes personals

11 juliol 2016