CONEIXES CC.OO.

CCOO és el primer sindicat d’Espanya per nombre de persones afiliades i per delegats triats en les eleccions sindicals.

CCOO s’estructura en Federacions, segons l’activitat o sector a què pertany l’empresa, i Unions, segons el territori on s’ubica el centre de treball.

 CCOO és una organització sindical democràtica i de classe que està formada per treballadors i treballadores que ens afiliem de forma voluntària i solidària per a defendre els nostres interessos i per a aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

 CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu que pretén representar i defendre de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en la desocupació, dels emigrants, de la immigració i de la joventut.

CCOO és un sindicat d’hòmens i dones que té entre els seus principis impulsar i desenrotllar la igualtat d’oportunitats, així com combatre la discriminació per raó de sexe. Per a això es proposa desenrotllar accions positives en les relacions laborals i condicions de treball, així com la consecució d’una representació equilibrada d’hòmens i dones en tots els nivells, removent tots els obstacles per a aconseguir la proporcionalitat a l’afiliació existent en tots els òrgans de direcció del sindicat.

CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, siga quina siga la seua ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques.

CCOO és un sindicat unitari i democràtic, en el que treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores i en el que decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que triem democràticament.

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l’Estat i de qualsevol altre interés alié als seus fins, i també dels partits polítics.

CCOO és un sindicat sociopolític que a més de reivindicar la millora de les condicions de treball i de vida, assumix la defensa de tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l’empresa.

CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, treballadores i treballadors que patixen persecució pel fet d’exercir els seus drets sindicals i democràtics.

CCOO és un sindicat pluriétnico i multicultural que lluita contra el racisme i la xenofòbia, que promou els valors del respecte, la tolerància i la convivència entre els membres de les distintes ètnies i pobles, que vol agrupar i defendre les reivindicacions dels treballadors i treballadores immigrants, garantint-los la plena igualtat de drets i deures dins de la nostra organització, i la seua inserció en la nostra comunitat.

19 juliol 2012