RPT

       

 

    

    RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2011, per la qual s’ordena la publicació de la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UniversitatMiguel Hernández d’Elx, i la seua publicació íntegra.      

 

RPT UMH

        

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2012, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’ordena la publicació de la correcció d’errades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

  

RPT_corrección errores

    

   

   

    

  

  

 

  

28 novembre 2018