SEGURETAT LABORAL

 

  

La salut laboral es construïx en un medi ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, on els treballadors i treballadores puguen desenrotllar una activitat amb dignitat i on siga possible la seua participació per a la millora de les condicions de salut i seguretat.  

  

  

Es pot evitar que el treball danye a la salut, i és obligació empresarial fer-ho així: els mal cridats ‘accidentes’ i les malalties laborals són evitables si s’adopta una adequada prevenció. 

La normativa de prevenció establix drets dels treballadors/es, l’obligació empresarial d’organitzar i realitzar activitats preventives (i comprovar la seua eficàcia) i responsabilitats públiques de promoció, control i sanció. 

 També establix la participació dels treballadors en tots aquells aspectes que afecten la seua salut i seguretat en el treball, i una figura per a la seua representació autònoma: els i les delegado/as de prevenció. 

 Per a exercir la seua funció, els delegats i delegades de prevenció han de conéixer els seus drets i a més, necessiten comptar amb ferramentes que faciliten la seua labor. 

 La labor dels delegats i delegades de prevenció consistix principalment a representar als i les treballadors, actuant en els àmbits següents: 

  • controlar l’efectivitat de l’activitat preventiva que desenrotlla l’empresari en el seu centre de treball i la seua empresa;
  • presentar propostes de correcció i millora de les condicions de treball, fonamentades tant en el coneixement tècnic com en les reivindicacions compartides dels companys i companyes;
  • demanar suport al servici de prevenció, al sindicat i, si és el cas, valorar si és necessari presentar una denúncia davant de la Inspecció de Treball (o inclús, veure si és necessari interrompre el treball per risc greu o imminent per a la salut i seguretat).
3 abril 2019