FITXA AFILIACIÓ

CCOOPV és la suma de persones que de manera organitzada treballem per al bé comú i perquè tenim un estat de benestar social, a través de la nostra participació en la lluita pel manteniment de les condicions laborals, pel repartiment retributiu, l’accés a un lloc de treball, formació professional al llarg de la vida, i per servicis públics.

10 raons per afiliar-te

fixa afiliació

27 febrer 2019